Disclaimer

De inhoud van de websites hetgereedschap.nl en tegelsnijders.nl is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze websites onjuistheden bevat.

Het Gereedschap is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.